Utworzenie Spółdzielni Socjalnej „Etat” to zupełnie nowy etap w działalności Fundacji „Wakat” w Koninie i jej Centrum Integracji Społecznej.

– Musieliśmy przecież zapewnić warunki do prowadzenia zajęć z praktycznej nauki zawodu, co wymaga nakładów finansowych. Należy podkreślić, że prowadzenie CIS w ogóle wiąże się z relatywnie wysokimi kosztami. – Tłumaczy prezes zarządu Fundacji „Wakat” Henryk Grabowski. – I zdobycie pieniędzy było dla nas zadaniem najtrudniejszym, zwłaszcza na początkowym etapie działalności. – Innym wyzwaniem są niskie stawki świadczeń integracyjnych wypłacanych uczestnikom CIS-u. One plasują się na poziomie świadczeń socjalnych wypłacanych przez państwo osobom bezrobotnym. To jedna z przyczyn, które powodują, że niekiedy trudno jest znaleźć osoby zainteresowane kolejnymi ofertami szkoleniowymi.

Spółdzielnia Socjalna „Etat” to nie tylko miejsca pracy dla uczestników CIS, ale sposób na przybliżenie im możliwości jakie daje założenie i prowadzenie własnej firmy właśnie w formie spółdzielni socjalnej.

 

Created with GIMP