Powodzenie działań Centrum Integracji Społecznej zależy od wielu czynników, między innymi od dobrze przeprowadzonej rekrutacji uczestników.

– W trakcie naboru zwracamy uwagę na każdy szczegół – tłumaczy Iwona Nolbert, wiceprezes zarządu Fundacji „Wakat” – ponieważ informacje zebrane od uczestników stanowią podstawę do prawidłowego sporządzenia Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego będącego podstawą do dalszej pracy.

Uczestnikami zajęć prowadzonych przez CIS mogą być osoby w wieku 18-60 lat, które z różnych przyczyn samodzielnie nie radzą sobie na rynku pracy. Z jednej strony wynika to z obciążeń rodzinnych albo braku wykształcenia, czy zwykłej życiowej zaradności, z drugiej mogą to być skutki wcześniejszego konfliktu z prawem czy problemów z uzależnieniami. – Kandydatów kierują do nas Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy czy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ale taki wniosek może też złożyć przedstawiciel ustawowy, zakład lecznictwa odwykowego czy organizacja pozarządowa. Takie podanie podlega zaopiniowaniu przez pracownika socjalnego MOPR po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.