Obecnie  w Centrum Integracji Społecznej jest ośmiu uczestników, a Spółdzielnia Socjalna „Etat” zatrudnia kolejnych osiem osób. 

W ramach reintegracji społecznej prowadzone są warsztaty motywacyjne, warsztaty z doradztwa zawodowego, jest także grupa psychoedukacyjna dla osób uzależnionych czy też zajęcia z edukacji ogólnej.

– Pracownicy Spółdzielni i uczestnicy CIS cały czas mogą liczyć na wsparcie – tłumaczy Iwona Nolbert, kierownik Centrum Integracji Społecznej. – Indywidualne porady psychologa, socjoterapeuty, terapeuty uzależnień doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego to niektóre z form pomocy jakie oferuje „Wakat” i „Etat”. Część z osób zatrudnionych w spółdzielni było wcześniej uczestnikami Centrum Integracji Społecznej Fundacji „Wakat”, więc możemy powiedzieć, że osoby te przeszły z nami drogę od Wakatu do Etatu – dodaje Iwona Nolbert.