Niepełnosprawność, uzależnienia i bezdomność to najczęstsze przyczyny wykluczenia społecznego. Wszystkie one uniemożliwiają lub znacząco utrudniają dotkniętym nimi osobom dostęp do rynku pracy, co z kolei rodzi problemy w innych obszarach życia. Nie tylko w dostępie do konsumpcji, ale i informacji czy też kultury. Po kilku latach bezskutecznego  stawiania oporu większość z nich najczęściej rezygnuje z walki o godne życie i popada w apatię.

Problem dotyczy wszystkich społeczeństw, ale my postanowiliśmy pomóc mieszkańcom Konina dotkniętych lub zagrożonym wykluczeniem społecznym. Tak powstała nasz Fundacja „Wakat”.

Od czasu, kiedy w 1974 roku po raz pierwszy zostało użyte pojęcie wykluczenia społecznego, a tym bardziej po roku 1989, kiedy Komisja Europejska uchwaliła rezolucję mającą na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, na jego temat powstały tysiące opracowań. Nie będziemy się zagłębiać w teoretyczne rozważania i poprzestaniemy na pomaganiu tym, którzy o tę pomoc się do nas zwrócą, choć nie rezygnujemy z aktywnego ich poszukiwania.