Najważniejszym celem Centrum Integracji Społecznej jest pełny rozwój jego uczestników. Chodzi o to, żeby nie tylko zdobyli zatrudnienie, ale i usamodzielnili się, by w odpowiednim czasie samodzielnie radzili sobie na otwartym rynku pracy.

– Szczególnie ważnym elementem reintegracji jest udział w zajęciach kształtujących umiejętności społeczne – tłumaczy prezes zarządu Fundacji „Wakat” Henryk Grabowski. – Pozwoliły one naszym uczestnikom na poprawienie kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej, podniesienie umiejętności radzenia sobie ze stresem i podejmowanie konstruktywnych działań w trudnych sytuacjach życiowych. Uczestnicy w widoczny sposób zmienili swoje zachowania, a często również wygląd zewnętrzny.

Ważne są również kursy zawodowe, na przykład z zakresu opieki nad osobą starszą. – Cieszy nas, kiedy po zakończonych warsztatach zawodowych okazuje się, że pracodawcy chcą zatrudnić naszych uczestników – dodaje wiceprezes Iwona Nolbert. – Wskaźnik na poziomie 80 proc. zatrudnionych osób uważamy za duży sukces.