Spółdzielnia „Etat” oferuje pakowanie

Spółdzielnia Socjalna „Etat” zajmuje się co-pakingiem, czyli pakuje bądź przepakowuje produkty, a specjalizuje się w kompletacji ręcznej, to znaczy robi to, czego nie potrafi maszyna. Choć otwarcie spółdzielni odbyło się całkiem niedawno, to już pracuje ona na...

Mogą liczyć na wsparcie

Obecnie  w Centrum Integracji Społecznej jest ośmiu uczestników, a Spółdzielnia Socjalna „Etat” zatrudnia kolejnych osiem osób.  W ramach reintegracji społecznej prowadzone są warsztaty motywacyjne, warsztaty z doradztwa zawodowego, jest także grupa psychoedukacyjna...

Przenosimy się do „Agatki”

Budynek po dawnym sklepie spożywczym, jaki miasto przekazało Spółdzielni Socjalnej „Etat” wynosi naszą pracę na zupełnie inny poziom. Własny lokal pozwala na planową i spokojną pracę z osobami potrzebującymi wsparcia. Kiedyś pod tym adresem – ul. Legionów 10 –...
Spółdzielnia Socjalna „Etat”

Spółdzielnia Socjalna „Etat”

Utworzenie Spółdzielni Socjalnej „Etat” to zupełnie nowy etap w działalności Fundacji „Wakat” w Koninie i jej Centrum Integracji Społecznej. – Musieliśmy przecież zapewnić warunki do prowadzenia zajęć z praktycznej nauki zawodu, co wymaga nakładów finansowych....

Zadania Centrum Integracji Społecznej

Wiele się mówi o tym, że to ubóstwo leży u źródeł wykluczenia społecznego, zamykając drogi do wykształcenia i kultury, a w konsekwencji wykluczając z rywalizacji na rynku pracy. Tymczasem ubóstwo zdaje się być nie tyle przyczyną, co skutkiem wykluczenia z powodu...

Zaczyna się od poczucia obowiązku

Wszyscy uczestnicy, którzy zakończyli Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego informują nasze Centrum Integracji Społecznej o poprawie jakości swojego codziennego życia, przede wszystkim tego rodzinnego. – Kiedy zaczynam dostrzegać u uczestnika pierwsze...