Aktualności

z działalności Fundacji…

 

Spółdzielnia „Etat” oferuje pakowanie

Spółdzielnia Socjalna „Etat” zajmuje się co-pakingiem, czyli pakuje bądź przepakowuje produkty, a specjalizuje się w kompletacji ręcznej, to znaczy robi to, czego nie potrafi maszyna. Choć otwarcie spółdzielni odbyło się całkiem niedawno, to już pracuje ona na...

czytaj dalej

Mogą liczyć na wsparcie

Obecnie  w Centrum Integracji Społecznej jest ośmiu uczestników, a Spółdzielnia Socjalna „Etat” zatrudnia kolejnych osiem osób.  W ramach reintegracji społecznej prowadzone są warsztaty motywacyjne, warsztaty z doradztwa zawodowego, jest także grupa psychoedukacyjna...

czytaj dalej

Przenosimy się do „Agatki”

Budynek po dawnym sklepie spożywczym, jaki miasto przekazało Spółdzielni Socjalnej „Etat” wynosi naszą pracę na zupełnie inny poziom. Własny lokal pozwala na planową i spokojną pracę z osobami potrzebującymi wsparcia. Kiedyś pod tym adresem - ul. Legionów 10 – mieścił...

czytaj dalej

Spółdzielnia Socjalna „Etat”

Utworzenie Spółdzielni Socjalnej „Etat” to zupełnie nowy etap w działalności Fundacji „Wakat” w Koninie i jej Centrum Integracji Społecznej. - Musieliśmy przecież zapewnić warunki do prowadzenia zajęć z praktycznej nauki zawodu, co wymaga nakładów finansowych. Należy...

czytaj dalej

Zadania Centrum Integracji Społecznej

Wiele się mówi o tym, że to ubóstwo leży u źródeł wykluczenia społecznego, zamykając drogi do wykształcenia i kultury, a w konsekwencji wykluczając z rywalizacji na rynku pracy. Tymczasem ubóstwo zdaje się być nie tyle przyczyną, co skutkiem wykluczenia z powodu...

czytaj dalej

Zaczyna się od poczucia obowiązku

Wszyscy uczestnicy, którzy zakończyli Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego informują nasze Centrum Integracji Społecznej o poprawie jakości swojego codziennego życia, przede wszystkim tego rodzinnego. - Kiedy zaczynam dostrzegać u uczestnika pierwsze przejawy...

czytaj dalej

Kto może skorzystać ze wsparcia CIS?

Powodzenie działań Centrum Integracji Społecznej zależy od wielu czynników, między innymi od dobrze przeprowadzonej rekrutacji uczestników. - W trakcie naboru zwracamy uwagę na każdy szczegół – tłumaczy Iwona Nolbert, wiceprezes zarządu Fundacji „Wakat” – ponieważ...

czytaj dalej

Nauka samodzielności

Najważniejszym celem Centrum Integracji Społecznej jest pełny rozwój jego uczestników. Chodzi o to, żeby nie tylko zdobyli zatrudnienie, ale i usamodzielnili się, by w odpowiednim czasie samodzielnie radzili sobie na otwartym rynku pracy. - Szczególnie ważnym...

czytaj dalej

Pierwsze takie Centrum w Koninie

Nasze Centrum Integracji Społecznej to pierwsza w Koninie placówka, której celem jest reintegracja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, uzależnionym od alkoholu czy narkotyków oraz bezdomnych. Pomoc znajdą u nas również osoby chore...

czytaj dalej

Dlaczego powstała Fundacja „Wakat”?

Niepełnosprawność, uzależnienia i bezdomność to najczęstsze przyczyny wykluczenia społecznego. Wszystkie one uniemożliwiają lub znacząco utrudniają dotkniętym nimi osobom dostęp do rynku pracy, co z kolei rodzi problemy w innych obszarach życia. Nie tylko w dostępie...

czytaj dalej