Dlaczego powstała Fundacja „Wakat”?

Dlaczego powstała Fundacja „Wakat”?

Niepełnosprawność, uzależnienia i bezdomność to najczęstsze przyczyny wykluczenia społecznego. Wszystkie one uniemożliwiają lub znacząco utrudniają dotkniętym nimi osobom dostęp do rynku pracy, co z kolei rodzi problemy w innych obszarach życia. Nie tylko w dostępie...