Spółdzielnia Socjalna „Etat” zajmuje się co-pakingiem, czyli pakuje bądź przepakowuje produkty, a specjalizuje się w kompletacji ręcznej, to znaczy robi to, czego nie potrafi maszyna.

Choć otwarcie spółdzielni odbyło się całkiem niedawno, to już pracuje ona na zlecenie firm z Polski i zagranicy. – Oferujemy pakowanie produktów z opakowań zbiorczych w detaliczne, w tym przepakowywanie produktów z opakowań zniszczonych do nowych czy zmianę opakowania, gramatury produktu i temu podobne. – Tłumaczy Henryk Grabowski, prezes Fundacji „Wakat”. – Podejmujemy się też konfekcjonowania i dekompletowania ręcznego, w tym kompletacji produktów z poszczególnych części, półfabrykatów i singielpacków do gotowego wyrobu detalicznego oraz demontażu gotowych produktów do wybranego etapu wraz z segregacją i odzyskiem.