Zadania Centrum Integracji Społecznej

Wiele się mówi o tym, że to ubóstwo leży u źródeł wykluczenia społecznego, zamykając drogi do wykształcenia i kultury, a w konsekwencji wykluczając z rywalizacji na rynku pracy. Tymczasem ubóstwo zdaje się być nie tyle przyczyną, co skutkiem wykluczenia z powodu...