Pierwsze takie Centrum w Koninie

Pierwsze takie Centrum w Koninie

Nasze Centrum Integracji Społecznej to pierwsza w Koninie placówka, której celem jest reintegracja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, uzależnionym od alkoholu czy narkotyków oraz bezdomnych. Pomoc znajdą u nas również osoby chore...